VILL DU LÄMNA ETT SPÅR EFTER DIG PÅ VÄRLDSHAVEN?

– Kom med i vårt båtbyggarteam!

 

EN HÄNDIG PERSON FÅR CHANSEN

Vi på SARGO Oy Ab söker händiga personer som kan och vill göra ett gott arbete.

Vi utbildar våra nyanställda själv så en examen är inte ett måste. En god grund för båtbyggnad kan till exempel vara byggnads eller snickeri utbildning.

Arbetet är praktiskt monteringsarbete som sker i moderna inomhuslokaler. Vi arbetar enligt LEAN-principerna som ger förutsättningar till ett gott arbete.

VARIERANDE ARBETE

Båtbyggandet är ett mycket mångsidigt och varierande arbete. Monteringen av varje båt tar 4-8 veckor och under den tiden får du se hur du med egna händer och i samarbete med andra byggt en båt av världsklass.

MÖJLIGHET ATT PÅVERKA SITT EGET ARBETE

Vi förstår att folk har ett liv också utanför arbetet. Därför kan man hos oss vid behov ordna arbetena så att det råder balans mellan privatlivet och arbetet. Vi vill ta väl hand om våra anställda.

FAMILJEFÖRETAG I KARLEBY

SARGO Oy Ab är ett familjeföretag som verkat över 50 år i Karleby. Även om vi levererar båtar runt om till hela världen så råder en öppen atmosfär i vårt företag och vår organisation är liten. För att få tala med direktören gäller det bara att gå in på hans kontor.

VILL DU ERÖVRA VÄRLDEN VIA DINA EGNA HÄNDERS ARBETE?

Lämna en öppen ansökan till oss så kontaktar vi dig då en lämplig arbetsplats blir ledig. Du kan också sända in en fritt formulerad arbetsansökan till info@sargoboats.fi

Mitä työntekijämme sanovat:

”Jag värdesätter arbetsgivarens flexibilitet i arbetstiderna. Genom att arbeta in timmar eller utnyttja utjämningsledigheter kan man uträtta sina egna ärenden under den egentliga arbetsdagen.”

AKI

”Jag gillar att jobba på SARGO Oy Ab, eftersom man här värdesätter högklassigt byggda båtar.”

SAMULI

”För mig är det viktigt att få arbeta med händerna och att få se resultatet av sitt eget arbete.”

JOACHIM

”Det är fint att jobba på SARGO Oy Ab, eftersom vi har en fin arbetsmiljö, nya och moderna lokaler, fina medarbetare och ett mångsidigt jobb.

MIKAEL

”Jag gillar det att arbetsuppgifterna varierar och att arbetet är självständigt.”

DANIEL

”Resultaten av arbetet syns omedelbart och det känns alltid lika skönt då båten är färdig.

MARJA-LEENA

Lär känna vårt team:

Marja-Leena Heinonen

Slutmonterings arbeten

Daniel Sandkulla

Snickare

Aki Pekkarinen

Förberedning och montering av småkomponenter

Samuli Nieminen

Däcksmontör

Joachim Kiviniemi

Sågnings-, slipnings- och målningsarbeten

Lediga jobb

Vi söker till Sargo Ab Oy i Karleby Lahdenperä

TILLSKÄRARE

Till dina uppgifter hör tillskärning av glasfiberdelar och lättare monteringsarbeten.

Vi förväntar oss

– motivation och förmåga att lära sig nya saker
– egen initiativförmåga och samarbetsförmåga
– förmåga till mångsidigt och omsorgsfullt arbete

Vi erbjuder

– en trivsam arbetsmiljö i moderna lokaler
– Lean-produktion med kontinuerlig utveckling
– ett heltids dagsarbete med fast anställning
– en konkurrenskraftig lön enlig arbetserfarenhet

ARBETET BÖRJAR UNDER VÅREN eller ENLIGT ÖVERKOMMELSE               

Blev du intresserad? Sök tjänsten senast 31.5.2024.  Tilläggsuppgifter om tjänsten ger Petri Wikström 040 563 8903